gallery/thumb_11998916_1679435678968077_8395226530135611942_n_1024
       medvetenhet
              &
Personlig utveckling           

 

 

Medvetenhet & Personlig Utveckling

Varför får fler barn och ungdomar diagnoser av olika slag?

En förklaring kan vara att när nya tidens barn och ungdomar inte passar in i det gamla systemet, så reagerar de. De har svårt att rätta sig i ledet och göra på ett visst sätt bara för någon säger så, de ifrågasätter varför. De följer alltid sitt hjärta och har en hög medvetenhet. Sanningen är alltid det ända rätta.

 

Är det barnen det är "fel" på eller kan det vara så att det är vi vuxna som helt enkelt inte hänger med i utvecklingen?

En orsak till alla diagnoser kan vara att vi vuxna ska öka medvetandet och utvecklas på det personliga planet.

 

Många vuxna får symptom på utbrändhet, hänger det ihop?

Är du sann mot dig själv, gör du det du vill eller det du förväntas av andra. Barnen som föds idag och efter 1995 har en högre frekvent energi i sin kropp och aura. De har en annorlunda aurastruktur än de som är födda före 1995. De har mentalkroppen i direkt anslutning till kroppen och en balanskropp/aura som håller kvar deras personliga energi. I auran finns nämligen ingen eterkropp eller astralkropp. Det kan liknas med att barnen i princip mediterar 24/7 eftersom de har kontakt med sitt högre jag, sin ande hela tiden, de har den i direkt anslutning till den fysiska kroppen. Vuxna som har den gamla aurastrukturen har två skikt mellan kroppen och det högre jaget.Vanligtvis fokuserar man utåt för att komma i kontakt med sitt högre jag/mentalkroppen, där information finns. Men eftersom den gamla aurastrukturen ser ut som den gör så måste man förbi både eterkroppen och astralkroppen för att nå den högre mentalkroppen/sitt högre jag. Då behöver man fokusera och gå ut via kronchakrat.

 

Så medan vuxna med den gamla aurastrukturen behöver anstränga sig för att komma i kontakt med sitt högre jag eller meditera så gör barn och ungdomar det med automatik.

 

Dagens barn och ungdomar har en högre energi och frekvens. De är snabbare, de har bråttom och tröttnar om det går för långsamt. Allt höjs i frekvens och vibrerar snabbare som ett steg i den naturliga utvecklingen. Många ungdomar vill gärna ha hög musik på när de ska plugga, det stör dem inte, tvärt om. Vilket många vuxna har svårt att förstå, eftersom de är på olika energifrekvens.

 

Många vuxna blir trötta av barnens tempo, det är naturligt eftersom det är påfrestande att vara i en högre energifrekvens än sin egna. Det tar på krafterna! Det är som att sätta i en 60w glödlampa i en armatur med max 25w, den går sönder. Eller försöka ladda mobilen utan adaptern, fungerar inte heller så bra! Istället för att stärka varandra, så laddar de ur varandra. Liknande händer mellan barn och vuxna med den gamla aurastrukturen.

Det blir såklart även påfrestande för de barn och ungdomar att behöva sänka sin energifrekvens, för att landa på samma nivå som vuxna med den gamla aurastrukturen. 

Läs mer nedan om Nya Tidens barn

  • De ungdomar som är födda 1987-1995 har en blandning av den nya och den gamla energin. 
  • Mellan 1992-1994 föddes alla barn med en blandning av själs- och indigoaura. De har därför mycket av den nya personliga genomslagskraften i sig, men saknar skyddet och förmågan att sätta gränser gentemot både sig själv och andra. Därför har de också själva svårt att hitta balans.
  • I perioden 2004-2008 föddes alla barn med en blandning av indigo och kristallaura, och desto närmare 2009 barnen föds, desto renare kristallaura är de födda med och desto mer kristalliserade är de i kroppen, när de är helt kristalliserade kallas de kristallindivider.
  • De Gyllene kristallbarn som föds på jorden från 2013 är Kristallbarn, kristalliserade i både aura och kropp, samt i deras nätverksenergi. Dessutom har den Gyllene energin aktiverats ända ner på cellnivå i deras kroppar.